faszystowsko-policyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) pami!! Te wersje kłamliwe są tym bardziej jaskrawe, jeśli się uprzytomni, że: 1) dr Kiernik był niedługo przed zajściami w Łapanowie (bo z końcem 1930 r.) więziony w Brześciu jako jeden z tych, którzy najbezwzględniej zwalczali faszystowsko-policyjny reżim sanacyjny, 2) że w okresie wypadków łapanowskich zasiadał na ławie oskarżonych w procesie brzeskim i był już wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie zasądzony na kilkuletnie więzienie, 3) w roku 1933 dr Kiernik musiał szukać azylu za granicą (w Czechosłowacji) przed siepaczami sanacyjnymi...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Madejczyk, Jan 1965.Wspomnienia, Warszawa : LSW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.