faszystowsko-reakcyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) i aresztów \ 'szystkich aresztowanych b. żołnierzy AK, którzy nie brali bezpośredniego udziału w w ilce zbrojnej z Rządem Tymczasowym (z wykluczeniem kadry kierowniczej): .Nasze organy bezpieczeństwa publicznego, stojąc na straży zdobyczy ludu polskiego i walcząc przeciwko faszystowsko-reakcyjnym bandom NSZ i sanacyjno-obszamiczym watażkom z AK, w szeregu województwach dopuściły się błędów” (A. Kochański, Polska 1944—1991, t. I, s. 77). • Sekretariat KC PPR wydaje uchwałę 0 powołaniu Centralnej Komisji Kontroli Partyjnej, której pierwszym przewodniczącym zostaje Zenon Kliszko (kierownik Wydziału Personalnego KC PPR 1 przewodniczący Klubu Poselskiego PPR w KRN). • Łódź. Na łamach „Rzeczpo...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Baliszewski, Dariusz, Kunert, Andrzej Krzysztof 1999. Ilustrowany przewodnik po Polsce stalinowskiej 1944-1956. T. 1. 1944-1945, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.