faszystowsko-republikański

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) mniej pozbawiony był dawnej energii, a wobec społeczeństwa zniechęcony Rząd faszystowsko-republikański utworzył Mussolini 23 września, po rozmowach, jakie po uwolnieniu przeprowadził z Hitlerem. Połączone to było z licznymi trudnościami; wielu kandydatów odmawiało objęcia stanowisk, trzeba było nalegać nawet na marsz. R. Grazianiego, który wahał...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Madajczyk, Czesław 1983. Faszyzm i okupacje 1938-1945. Wykonywanie okupacji przez państwa Osi w Europie. T. 1. Ukształtowanie się zarządów okupacyjnych, Poznań : Wyd. Poznańskie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.