faszystowsko-sanacyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jak wiemy, w okresie zaborów i w okresie dwudziestoletnich rządów kapitalistycznych w Polsce, setki tysięcy chłopów i robotników polskich, skazanych w kraju na wyzysk, nędzę i bezrobocie, musiało opuścić kraj w poszukiwaniu pracy i chleba. Inni znów musieli uchodzić z kraju wskutek prześladowań przez faszystowsko-sanacyjne rządy za swe postępowe przekonania. Dopiero Polska Ludowa stworzyła podstawy, zapewniające każdemu warunki bytu i rozwoju, znosząc wyzysk, prześladowania polityczne i likwidując bezrobocie. Rząd ludowy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Baliszewski, Dariusz, Kunert, Andrzej Krzysztof 1999. Ilustrowany przewodnik po Polsce stalinowskiej 1944-1956. T. 1. 1944-1945, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.