faszystowsko-sowiecki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Stawianie na młodzież jest pomysłem faszystowsko-sowieckim, a idea komsomołu podchwycona była przez hitleryzm. W tradycjach polskich nie znamy tego politycznego wygrywania młodzieży, z wyjątkiem lat ostatnich, gdy kształtowały nasze życie polityczne wpływy totalistyczne, i z wyjątkiem smutnych czasów saskich. Ostro się z nimi rozprawia w swych pamiętnikach ks. Kitowicz...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Słonimski, Antoni 1995. Kroniki londyńskie, Warszawa : Interim
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.