faszystowsko-totalistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 3) Stronnictwo Pracy opiera swą ideologię na zasadach : chrześcijańskiej — która w okresie wojny doznała pogłębienia i nowego konsekwentnego a postępowego sformułowania, demokratycznej — która przejawiała się w zdecydowanej walce z regimem sanacyjnym oraz odcina Stronnictwo od wszelkich prądów faszystowsko-totalistycznych, narodowej, sprawiedliwości społecznej i praworządności...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Popiel, Karol 1967. Od Brześcia do „Polonii”, London : Odnowa
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo