faszyzacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) szyzacji, albo stopniowej likwidacji... Zjazd wzywa wszystkie zarządy okręgowe i zarządy hurtków do dalszego prowadzenia walki decydującej przeciw faszyzacji T-wa, przeciw samozwańczej faszystowskiej .dwójce“ Sznarkiewicza i Trepki. Zjazd wyraża głęboką pogardę renegatom białoruskiego ruchu narodowo-wyzwoleńczego, Łuckiewiczom, Ostrowskim, Sznakiewiczom i kompanjl, i wzywa wszystkich członków T-wa do bojkotu tych pańskich podlizywaczy, jak i ich zjazdu, który szykują na lipiec b. r.“ i t. d. (rezo...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SNarod - Sprawy Narodowościowe (War­sza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.