fatalistyczno-deterministyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) literatury. Wówczas patos odwiecznych, niezależnych od* empirycznych okoliczności praw istnienia (natura ludzka, substancja życia kosmicznego i narodowego, miłość, sztuka), obalający pozytywistyczną z ducha, fatalistyczno-deterministyczną koncepcję, w swoisty sposób łączył się z ideami, które głosiła sztuka socjalistyczna...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Filipkowska, Hanna et al. (red.) 1978. Literatura polska i rosyjska przełomu XIX/XX wieku, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.