fatalistyczno-magiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) lów ubocznych. Andersen pisze baśnie, a przecież nie może być posądzony, że odnosił się profesyjnie do baśniowej teorii rzeczywistości, uformowanej na tle światopoglądu magicznego, lub chciał uchodzić za wyznawcę tego poglądu; podobnie romantyk wypowiada się balladami, choć profesyjnie nie musi stać na gruncie poglądu fatalistyczno-magicznego. Można — jak się okazuje — sięgnąć dla zbudowania dzieła po pewną teorię rzeczywistości przekonaniowo sobie obcą, a sformułowaną przez osobiście niewyznawany pogląd na świat. Tak bywa niewątpliwie, i to często, choć wysoko ideologicznie uświadomiony twórca raczej zrezygnuje z wypowiedzenia się jakimś rodzajem, jeśli ten rodzaj zakłada z gruntu mu obcą wymowę ideologiczną (np...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.