fatiha

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Krążą tak po mieście, zatrzymują się przy każdym grobie i czytają nad nim fatihę. Potem zabijają byka i mięsem obdzielają biednych, wreszcie modlą się w meczecie, prosząc: o, panie, spraw, aby spadł deszcz, oddal zmartwienia i nieszczęścia od tego miasta przez łaskę swoją, panie wszechmocny. — Bóg zazwyczaj wysłuchuje ich próśb i po niewielu dniach zsyła obfity deszcz i radują się wszyscy ludzie w mieście i na plantacjach”...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Keller, Józef (red.) 1968. Zarys dziejów religii. Praca zbiorowa, Warszawa : Iskry
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.