fatyczność

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Fatyczność to przede wszystkim sygnalizowanie obecności nadawcy i jego chęci kontaktu z odbiorcą lub przynajmniej przekonania, że ten kontakt musi istnieć. Nasilenie fatyczności przy braku zwrotności, wzajemności, zwiększa nieautentyczność sytuacji komunikacyjnej, powoduje pozorność informacji, przekazu, a wreszcie samego kontaktu. Można tu użyć paradoksalnego nieco sformułowa...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ZPras - Zeszyty Prasoznawcze (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.