fatyczno-perswazyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) turalnym, magia zaś jest pomostem łączącym ten świat z „dzisiejszą rzeczywistością”4 . Magia Trobriandczyków zwraca się zazwyczaj bezpośrednio do podmiotu zaklęcia, który ma spełnić upragniony przez zaklinacza cel. Jej język mimochodem antropomorfizuje adresata, choć bywa on „adresowanym” przedmiotem. Sensem właściwym zaklęcia jest w rytuale akt performatywny: fatyczno-perswazyjny. Tubylec wygłaszając formułę, mówi (niniejszym), co czyni z adresatem. Zwrotów i gestów używa dla ilustracji pożądanego działania lub jego pożądanej „postaci”. Przenosi siłę zaklęcia na obiekt. Dlatego technika odgrywa w tym akcie tak istotną rolę...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Banyś, Wiesław, Bednarczuk, Leszek, Karolak, Stanisław (red.) 1999. Studia lingwistyczne ofiarowane Profesorowi Kazimierzowi Polańskiemu na 70-lecie Jego urodzin, Katowice : UŚ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.