faunistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) szczególnemi częściami ziemi. G. ogólna dzieli się na: 1) astronomiczną, rozpatrującą ziemię we wszechświecie, fizyczną, poświęconą badaniu form i powierzchni ziemi (morfologia), dziedzin klimatycznych (klimatologia) i stosunków hydrograficznych (hydrografia); 2) biogeografję, zajmującą się badaniem dziedzin florystycznych i faunistycznych (fitogeografja i zoogeografja) oraz 3) antropogeografję (geografię człowieka). G. szczegółowa uogólnia zjawiska danego obszaru...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
LI 1931. Lam, Stanisław (red.), Trzaski, Everta i Michalskiego Leksykon ilustrowany A-Z, Warszawa : Nakł. Księgarni Trzaski, Everta i Mi­chal­skiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.