faustowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ków strukturalnych. Ściśle biorąc, obie te dążności przenikają się wzajemnie i zazwyczaj współcześnie urzeczywistniają. Z jednej strony, mickiewiczowskie »nieśmiertelność czuję, nieśmiertelność tworzę«, z drugiej, faustowskie czyhanie na chwilę piękną4), która byłaby godna stać się wiecznością. Ten afirmacyjny charakter twórczości artystycznej kojarzy się zwvkle z »ekspansyjnością« osobowości twórczych już nietylko w sensie estetyczno - strukturalnym, lecz także w sensie społecznym: poszukiwanie rezonansu społecznego. Tu należy między innemi tołstojowska koncepcja sztuki jako...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ŻSztuk - Życie Sztuki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.