faworyzacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ** Mam tu na myśli wyniki badań nad adekwatnością oceny własnej osoby, wskazujące, że wiele osób oceniając siebie na tle grupy, przez porównanie z innymi, przejawia skłonność do przeceniania własnej osoby, do oceniania siebie powyżej średniej lub przynajmniej na poziomie średniej grupy, z którą się porównuje. Badania nad tym zjawiskiem wywodzą się z teorii procesów społecznego porównywania Leona Festingera, a samo zjawisko zostało nazwane faworyzacją subiektywną. W badaniach stwierdzono ponadto, że skłonność do iaworyzacji własnej osoby występuje przy ocenie określonych cech osobowości, np. cech intelektualnych, zdolności twórczych, zdolności uczenia się, natomiast nie występuje przy ocenie takich cech jak siła fizyczna. Patrz Józef Kozielecki, Adekwatność...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Koralewicz, Jadwiga (red.) 1987. Społeczeństwo polskie przed kryzysem w świetle badań socjologicznych z lat 1977-1979. Praca zbiorowa, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.