federacjonistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W kołach burżuazji polskiej występowały dwie zasadni cze tendencje w sprawie narodowościowej: (1) tendencj „federacjonistyczna”, lansowana głównie przez obó piłsudczykowski (zwłaszcza przed zdobyciem przeze władzy) i (2) tendencja asymilatorska, wyrażana głów nie przez endecję. Pierwsza z nich zmierzała do stwc...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wiatr, Jerzy J. 1979. Społeczeństwo. Wstęp do socjologii systematycznej, wyd. 8, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo