federacyjnie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) tychczas i pożądanej nadal sojuszniczki. Chciano widzieć w Polsce narzędzie do walki z narodami sowieckimi, ale zawsze działające tylko w interesie przyszłej Rosji, która jednak w każdej formie czy jako emigracja, czy jako rządy antybolszewickie części terenów rosyjskich — raczyła zgadzać się na Polskę złączoną federacyjnie z Rosją**. Dopiero pod naciskiem pogarszającej się z każdą chwilą sytuacji na froncie i pod presją Mackindera — Denikin godzi się na ustępstwa. Nie sam wprawdzie, lecz za pośrednictwem swych „ministrów** składa następującą deklarację: „Uznaję de facto niezależność rządów pogranicznych, które prowadzą walkę przeciw bolszewikom**...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Arski, Stefan, Korta, A., Safjan, Z. 1951. Zmowa grabieżców. Awantura Piłsudskiego w 1920 r., wyd. 2, Warszawa : Wyd. MON
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.