federat

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nianie rzymskich prowincji. Sdsły związek polegał tutaj również na tym, że ludy barbarzyńskie były dla Imperium opartego na niewolnictwie rezerwuarem sił niewolniczych i że barbarzyńskie inwazje i zabory ziem Imperium miały częstokroć charakter powstań przeciwko panowaniu Rzymu. Szereg inwazji barbarzyńców rozpoczyna się od powstań federatów. Wstęp do Prawa salickiego traktuje początek podbojów frankońskich w Galii jako zrzucenie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sieradzki, Józef (red.) 1953. Pierwsza konferencja metodologiczna historyków polskich. Przemówienia, referaty, dyskusja. T. 1, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.