felietonista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) — Ha, no, to znaczy, że pan, nasz znany i powszechnie ceniony felietonista jednego z najpoczytniejszych organów naszej prassy, w sprawie panny Tyni Wolbromskiej, opuszczonej sieroty po zasłużonym wygnańcu i Sybiraku, zawinił primo: pozostawiając ją wraz z matką sparaliżowaną bez wszelkich środków do życia, bojkotując biedne niewiasty w piśmie, które pierwsze wezwało ofiarność publiczną do niesienia pomocy nieszczęśliwym, a potem z niewiadomych powodów puściło je #...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Gawalewicz, Marian 1910. Gąbka (Opowieść ze wspomnień redakcyjnych), Warszawa : M. Arct
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.