feminativum

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Podobnie jest z wielu produktywnymi kategoriami słowotwórczymi. Omówimy pokrótce liczniejsze z nich. Wśród rzeczowników wyróżniają się deminutiva i hipocoristica, feminativa oraz abstracta na -ość i na -stwo. Zdrobnienia i spieszczenia: doktorek, dolinka, kadecik, kagańczyk, kajecik, kantorek, karczemka, karolek, karpielek, kartofelka, kazalniczka, kazańko, kąciczek, kądziołka, kąkolik, kąpiółka, kąseczek, kąteczek, kielbik, klinek, kliniczek, klubka, kłosik, kmiotek, knedelek, knedlik, knotek, kobierczyk, korpusik, korzoneczek, kotuś, krajuszek, krakowiaczek, kręglaczek, kreaturka, kręgielek, krosienka, króbeczka, krupeczka, krzyżycze/c, księstewko, księżulek, księżunio, kuchareczka, kufereczek, kukiełeczka, kurierek, kwestyjka, łagiewka, łakotka, łakotnisia, łakotniś, łokietek. Z pewnością niektóre z tych rzeczowników znalazły...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PJ - Prace Językoznawcze
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.