feminocentryzm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wydaje się, że to wzmożone i znacznie pogłębione zainteresowanie kobietą we współczesnym kinie, przede wszystkim szwedzkim, że jego uderzający feminocentryzm, nie ograniczony bynajmniej do konwencjonalnych kawałków dramatu sentymentalnego i filmowego romansu, znajduje uzasadnienie znacznie głębsze. Jest następstwem trwającej rewolucji w sytuacji społecznej kobiety. Próbą uchwycenia najwidoczniej uderzających następstw kulturowych i psychologicznych nowej sytuacji...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Więź - Więź (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.