ferrokinetyka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) — mechanizm i sposób jego wykaza. 87, 88 Hemolizowanie próbki znakowanych 51Crerytrocytów o dobranych antygenach testem serologicznym 94 Hemosyderoza 130, 150, 152, 155 —• i hemochromatoza, wyniki próby desferrioksaminowej i jej zastosowanie w ocenie skuteczności leczenia 140 — po przetoczeniach krwi 147 — przyczyny i zmiany kinetyki żelaza 173 Hemosyderyna, zawartość żelaza 127 Hepatocyty 227 Heparyna, wpływ jej podawania na metabolizm fibrynogenu w stanach z wtórnie zwiększoną fibrynolizą 238 Hiperbilirubinemie wrodzone i nabyte a badania ferrokinetyki 92 Hiperony 12 Hiperplazja szpiku 120 „Hipersplenizm" 61, 63, 91 — mechanizmy małopłytkowości 122 -— określenie pojęcia 120 — z małopłytkowością a występowanie izoprzeciwciał 106 Hipersyderemia 132 Hipoteza istnienia kilku pul kinetycznych limfocytów 251 Hipowolemia 47 Hydremia 47 Hydroksykobalamina 26 1F patrz czynnik wewnętrzny Immunoglobulinemie 93 Immunotrombocytopenie objawowe, występowanie, mechanizm 119 Imuran 90 usmin 24 Inhibitor esteraz 71 Inhibitory fibrynolizy a katabolizm fibrynogenu 238 Inkorporacja żelaza 59Fe do erytrocytów (patrz też erytrocyty, inkorporacja, a także wbudowywanie) 151, 152 Interpretacja, kliniczna krzyżowego oznaczania czasu przeżycia erytrocytów 88 — wyników, czasu przeżycia płytek 105 oznaczania zgodności krwi przy zastosowaniu 51Cr-erytrocytów 94 Intrinsic factor (I.F.) 167...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pawelski, Sławomir, Konopka, Lech, Rechowicz, Krzysztof 1972. Diagnostyka izotopowa w hematologii, Warszawa : PZWL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.