feudalno-stanowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wprawdzie zostało ono pokonane w walkach z dn. 18 marca, ale owoce zwycięstwa, zgodnie z historycznym układem stosunków, przypadły przede wszystkim burżuazji, a ta pośpieszyła zdradzić rewolucję. Gwoli utrzymaniu „ciągłości stanu prawnego“, to jest — po prostu mówiąc — gwoli przekreśleniu swego rewolucyjnego pochodzenia burżuazyjne ministerium Camphausena-Hansemanna zwołało zjednoczony sejm krajowy, aby powierzyć tej feudalno-stanowej korporacji ułożenie podstaw konstytucji. Dzieła tego dokonały ustawy z dn. 6 i 8 kwietnia. Jedna z tych ustaw proklamowała na papierze szereg praw obywatelskich mających stanowić główne zasady nowej konstytucji, druga zaś dekretowała powszechne, równe, tajne i pośrednie prawo wyborcze do Zgromadzenia, które w porozumieniu z koroną miało uchwalić nową konstytucję...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
More, Thomas 2001. Utopia, przeł. K. Abgarowicz, Warszawa : De Agostini Polska & Altaya Polska
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.