filmo-semiologiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Cohen-Séat zamyka w naszym szkicu listę prekursorów, słuszne więc wydaje się podjęcie próby zdefiniowania w kilku punktach jego refleksji filmo-semiologicznej, barwnej, lecz nie usystematyzowanej, nie pozbawionej też czasem akcentów retoryki. Ostateczne wnioski można by sformułować, jak następuje: W filmie istnieją dwa główne tory: anegdoty i obrazu; na pierwszym torze film zbliża się do języka, rozwija bowiem dyskurs wizualny, na drugim torze zdecydowanie różni się od języka...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sulowski, Jan (red.) 1973. Studia z historii semiotyki. II, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.