filozof-ideolog

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) WARTOŚCIUJĄCE UJĘCIE IDEOLOGII Szczególnie ważne jest bodaj zadecydowanie, czy o ideologii będzie się mówiło w znaczeniu czysto opisowym, czy też wartościującym. Nadawanie słowu „ideologia” zabarwienia pejoratywnego datuje się od Napoleona Bonapartego, który współczesnym sobie filozofom-ideologom zarzucał pięknoduchostwo i oderwanie się od rzeczywistości. Ten punkt widzenia przetrwał wspomnianą na wstępie zmianę znaczenia słowa „ideologia”: do dzisiaj spotyka się autorów, którzy temu, co „ideologiczne”, przeciwstawiają to, co „realne” i „praktyczne”, a także to, co „prawdziwe” 1 „naukowe”. W każdym razie, za konstytutywną cechę ideologii często...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kłoskowska, Antonina (red.) 1991. Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Pojęcia i problemy wiedzy o kulturze, Wrocław : Wiedza o Kulturze
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.