filozof-ironista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jeśli z pewną przekorą wobec wielu dotychczasowych wypowiedzi podkreślam z niejaką uciechą filozofa-ironisty wpływ tego p r e z e n tu, jaki rewolucja w trakcie swego wcielania się sprawiła Kościołowi, na sytuację społeczno-ideową, w której wszyscy istniejemy i działamy —• to dlatego, że nie opuszcza mnie uparte mniemanie, że myślenie dialektyczne, czyli dorównujące płynnej i kapryśnej, mieszającej szyki wszelkim systemom rzeczywistości, nie przestaje obowiązywać w gronie spadkobierców rewolucyjnej myśli. Upie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Strzelecki, Jan 1969. Kontynuacje. Wybór artykułów, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.