filozof-kantysta

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ców ojczyzny. Przy ustawianiu słupów szubienicznych żwawo się krzątali Samuel Bogumił Linde, późniejszy autor monumentalnego Słownika, i Józef Kalasanty Szaniawski, późniejszy cenzor i filozof-kantysta, a przedsięwzięciu ich błogosławił ksiądz Mejer, który stał obok ze stułą i pałaszem. Rankiem 9 maja do zgromadzonego przy szubienicach ludu warszawskiego przemówił inny „czerwieniec” warszawski, Kazimierz Konopka (zamieszkały w kamienicy nr 69, należącej do Franciszka Barssa), który zrobił sobie trybunę z ogromnego okseftu postawionego przed wejściem do Ratusza (a więc mniej więcej naprzeciwko kamienic 43 i 44). Wkrótce potem przyprowadzono...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Gomulicki, Wiktor 1960. Opowiadania o starej Warszawie, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.