filozof-katecheta

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) jako wędrowny filozof-katecheta nauczał w Efezie, potem w Rzymie, gdzie założył szkołę filozofii chrześc. o zabarwieniu stoickim i platońskim; zginął w czasie prześladowań za Marka Aureliusza; z licznych jego dzieł zachowały się 2 apologie, skierowane do cesarzy Antoninusa Piusa i Marka Aureliusza, oraz dialog z rabinem Tryfonem...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówekliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.