filozof-komunista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Doceniając wagę problematyki podjętej przez Althussera miesięcznik „La Nouvelle Critique” zainicjował w marcu 1964 t. dyskusję, która ciągnęła się na łamach pisma równo rok. Sprawą zajęły się władze FPK, zwołując najpierw naradę filozofów-komunistów, na której doszło do ostrej polemiki między stronnikami Althussera i Garaudy’ego, a następnie plenum KC poświęcone problemom ideologii i kultury6, które akceptując w zasadzie stanowisko reprezentowane przez Garaudy’ego, podkreśliło zarazem konieczność wielotorowych poszukiwań w ramach marksizmu ir uznało potrzebę „wielości szkół, 5 Nr 58, 1964...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.