filozof-kontestator

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) a które stały się główną podstawą nowych tzw. „filozofii życia”. Stosunek Abramowskiego wobec cywilizacji, filozofii, polityki, nauki i sztuki XIX wieku był podobny do stosunku Jeana Jacques’a Rousseau wobec wieku Oświecenia. Pod innymi względami podkreśla się jego podobieństwo do współczesnego filozofa-kontestatora Herberta Marcusego. Filozofia Abramowskiego była jedną z prób filozofii życia z przełomu XIX/XX wieku, wyraźnie odrębną, a nawet antagonlstyczną w stosunku do F. W. Nietzschego, A. Schopenhauera i in., i pod niejednym względem prekursorską, jedyną w Polsce owego czasu, a bodaj i ostatnią o takim rozmachu i powadze...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Drewnowski, Tadeusz 1981. Rzecz russowska. O pisarstwie Marii Dąbrowskiej, Kraków : Wyd. Literackie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.