filozof-mędrzec

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 69. 	Zapał filozoficzny, podobnie jak religijny, posiada, jak się zdaje, tę złą stronę, że, aczkolwiek dąży do poprawy obyczajów i wykorzenienia wad, może przecież wskutek nadanego mu niewłaściwego kierunku służyć wyłącznie podsycaniu jakiegoś upodobania, które nas opanowało, lub pchać umysł z tern większą stanowczością ku tej stronie, która go już zbyt silnie przyciąga przewagą i skłonnością wrodzonego usposobienia. Nie ulega wątpliwości, że, dążąc do wspaniałego spokoju duszy, który cechuje filozofa-mędrca, i usiłując znaleść przyjemność tylko w tern, czego nam własny dostarcza umysł, możemy na koniec - jak to się przydarzyło Epiktetowi i innym Stoikom - uczynić z naszej filozofii poprostu tylko wysubtelniony nieco system egoizmu i przerozumować sobie zarówno wszelką cnotę jak też przyjemności, wynikające z życia społecznego. A rozpatrując uważnie marność życia...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hume, Dawid 2001. Badania dotyczące rozumu ludzkiego, przeł. J. Łukasiewicz, K. Twardowski, Warszawa : De Agostini Polska & Altaya Polska
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.