filozof-marksista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) D. B. Riazanow — długoletni' poważny działacz rosyjskiego ruchu ro» botniczego i wybitny filozof-marksista. Zasłużył się przede wszystkim pracą naukowu-wydawniczą nad spuścizną Marksa i Engelsa. Był on inicjatorem założonego po Rewolucji Październikowej Instytutu Marksa i Engelsa. Przez szereg lat kierował pracami tego Instytutu. Był współ...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ZTPolit - Zeszyty Teoretyczno-Polityczne (War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.