filozof-matematyk

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) są wwłącznie reliktami ambitnych i niespełnionych nadziei. Dały one bowiem początek „filozofowania pojętego jako wypełnianie niedostatków empirii”, jak to określa Kołakowski, długiej liście filozofów-matematyków i filozofów-fizyków, którzy dążąc do poznania świata jako całości snuli spekulacje o materii, jej ciągłości i nieciągłości, czasie, przestrzeni, ruchu, energii, wielkości nieskończenie małej, nieskończoności lub skończoności świata w czasie i przestrzeni. Te spekulacje leżą u początków...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.