filozof-mediewista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Prawie wszyscy pracownicy i współpracownicy Zakładu Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej PAN są członkami Société Internationale pour l’étude de la Philosophie Medievale, a kierownik Zakładu jest członkiem prezydium Société. Już dwukrotnie Zakład PAN jako koordynator prac nad filozofią średniowieczną brał udział w międzynarodowych kongresach filozofów-mediewistów w Lowanium i Kolonii, gdzie przedstawiono szereg komunikatów naukowych. Co roku mediewiści polscy uczestniczą również w tzw. Dniach Mediewistycznych organizowanych w Kolonii, gdzie referaty i komunikaty o badaniach prowadzo...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.