filozof-mesjanista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Różnym zapowiedziom olbrzymich przemian w ustroju świata, przemian, które mają sprowadzić jakiś nowy złoty wiek dla ludzkości, poetom i filozofom, co na podobieństwo „chorągwi na wieżach pokazują skąd wiatr zaczyna wzmagać się” (słowa Mickiewicza), Krasiński przeciwstawia karykaturalną sylwetkę filozofa-mesjanisty (w drugiej części utworu), a czyni to z wyniosłą i chłodną pogardą, jaką musi czuć człowiek jasno widzącego rozumu, gdy ma do czynienia z nieobliczalnymi fantastami...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Górski, Konrad 1971. Z historii i teorii literatury. Seria trzecia, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.