filozof-monista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Przedstawiciele idealizmu filozoficznego, którzy usiłują wytłumaczyć świat, wychodząc z jednego, idealnego pierwiastka, są filozofami-monistami. Ich monizm opiera się jednak na fałszywej, antynaukowej przesłance, zakładają bowiem, że idea, myślenie, świadomość są pierwotne, przyroda zaś, przedmioty fizyczne, ciało ludzkie — wtórne, pochodne w stosunku do pierwiastka duchowego. Zdaniem tych idealistów wszystko jest świadomością lub wytworem świadomości...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Podstawy 1962. Podstawy marksizmu-leninizmu. Podręcznik, tłum. R. Hekker et al., wyd. 2, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.