filozof-neoplatonik

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Druga połowa wieku przynosi dzida o geometrii greckiej i wprowadzenie do astronomii Hipparcha filozofia neoplatonika Proklosa oraz dzieło matematyczne zawierające teorię liczb, a stanowiące reakcję przeciwko Nikomachosowi, również neoplatonika, Domninosa z Larisy. Alchemią zajmują się: uczeń Hypatii, późniejszy biskup, Synezjos, tak jak i jego mistrzyni filozof-neoplatonik, oraz żyjący za cząsów Honoriusza Olimpiodor z Teb, znany przede wszystkim jako historyk. Autorami dzieł historycznych są niechrześcijanie — Eunapios, autor historii obejmującej lata 27 - 404, Zosimos piszący historię Cesarstwa do zajęcia Rzymu w roku 410 oraz wspomniany już Olimpiodor z Teb, którego dziełem jest dalszy ciąg historii Cesarstwa od 407 do 425 roku. Pisarze chrześcijańscy zajmujący...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kuksewicz, Zdzisław 1986. Zarys filozofii średniowiecznej. Filozofia bizantyjska, krajów zakaukaskich, słowiańska, arabska i żydowska, wyd. 2, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.