filozof-praktyk

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Taki pogląd głosił znany filozof radziecki A. Deborin w cyklu artykułów opublikowanych w „Pod Znamieniem Marksizma” w związku ze zgonem W. I. Lenina. Artykuły te zostały następnie opublikowane w książce A. Deborina Lenin kak myslitiel (Moskwa 1924 r.). Oddając hołd Leninowi, który jego zdaniem „był głównie filozofem-praktykiem”, Deborin pisze następująco: .-•„Naturalnie, w filozofii Lenin jest „uczniem” Plechanowa, co zresztą on sam niejednokrotnie stwierdzał. Lecz okoliczność ta, że Lenin, po...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.