filozof-prawodawca

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) bogom, pojawiły się już wówczas [w starożytności - W.P.] tendencje, które szczególnie niepokoją w XX wieku totalitaryzmowi chęć uszczęśliwiania ludzi i społeczeństw przez ograniczanie ich wolności, podporządkowanie autorytetom, co widać zarówno w Republice Platona, jak Życiu Likurga Plutarcha. Platońska dominacja filozofów-prawodawców oznaczała w gruncie rzeczy swoisty autorytaryzm - silną władzę, rządy elity, wprowadzenie ujednoliconego stylu życia10...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Parniewski, Witold 2000. Szkice z dziejów myśli utopijnej (od Platona do Zinowjewa), Łódź : Katedra Literatury i Kultury Rosyjskiej UŁ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.