filozof-racjonalista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) [34—5l Arystoteles — jeden z najsławniejszych filozofów greckich (384—322 przed Chr.). Zajmował stanowisko pośrednie między materializmem a idealizmem. — Rene Descartes (Kartezjusz, 1596—1650), znakomity francuski filozof-racjonalista. — Mikołaj Malebranche (1638—1715), francuski filozof, zwolennik Kartezjusza. — Immanuel Kant (1724—1804), sławny filozof niemiecki, twórca tzw. filozofii krytycznej (o charakterze idealistycznym)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Mickiewicz, Adam 1952. Dzieła. Wydanie narodowe. T. 5. Pisma prozą. Cz. 1, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.