filozof-realista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) stwierdzić, że Byt jest Logosem par excellence. Znaczy to chyba, że nie myśl i jój prawa, ale doświadczenie Bytu winno stanowić źródło autentycznej filozofii. Ta intencja Heideggera, by pozostawać „wiernym” rzeczywistości w swoim filozofowaniu; spotka się z aprobatą każdego filozofa-realisty. Jednakże niepokojący jest, naszym zdaniem, ów sposób przeciwstawienia myśli Bytowi. W tym zbyt mocnym skontrastowaniu Bytu i myśli z podtekstowym twierdzeniem o swoistym „niedopasowaniu” logicznej myśli do rzeczywistości mieści się źródło, dla wielu bardzo pociągającego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.