filozof-rewolucjonista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Byli tedy w Polsce zwolennicy Hegla: nie było wszakże bodaj żadnego, który by jego teorie w czystości utrzymał. Większość—jak Cieszkowski — przekształcała je w duchu teizmu, spirytualizmu, mistycyzmu. W zupełnie zaś innym duchu ujął je Edward Dembowski (1822—1846). Ten przedstawiciel pierwszego obozu, filozof-rewolucjonista, zanim poległ młodo, zdążył tylko ‘szkicowo ogłosić swe pomysły filozoficzne (Stanowisko przyszłości filozofii w „Przeglądzie Naukowym“ z 1843 r. i O postępach w filozoficznym pojmowaniu bytu w „Roku“ z 1844). Ale odrębność ich jest wyraźna, szczególniej w historiozofii...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Tatarkiewicz, Władysław 1970. Historia filozofii. T. 1-3, wyd. 7, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo