filozof-robotnik

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) skorygować i uzupełnić w szczegółach. Tak było np. z pracami Georga Ludwika Maurera na temat ustroju gminnego Germanów, o których Marks pisał do Engelsa, że dostarczają nowego dowodu jego koncepcjom dotyczącym powszechnego występowania w przeszłości gminnego władania ziemią 18. Tym się też tłumaczy fakt, że z sympatią obserwował Marks niezależnie odeń rozwijane materialistyczno-dialektyczne pomysły filozofa-robotnika Józefa Dietzgena. Podobnie, jak się wydaje, rzecz się miała z Morganem. W przekonaniu Engelsa „Morgan w zakresie swojego przedmiotu samodzielnie odkrył na nowo marksowskie materialistyczne pojmowanie dziejów...” 19. Znaczenie autora Społeczeństwa pierwotnego nie ogranicza się jednak do owego „samodzielnego odkrycia” — co wydaje się zresztą wątpliwe — marksowskiej koncepcji historii...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.