filozof-samotnik

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) to wszystko jest co najmniej niewystarczające. Bardzo poważne rezerwy sił badawczych tkwią jeszcze w setkach pracowników nauki, może istotnie nie mających w tej chwili możliwości napisania samodzielnie wartościowej pracy do druku w naszym czasopiśmie, ale na pewno zdolnych w sposób pożyteczny włączyć się w proces badań. Trzeba Skończyć z wyłącznością dotychczasowych praktyk szczególnego, skrajnego indywidualizmu metodycznego. Obraz filozofa-samotnika, w swej pracowni wymyślającego nowe idee i systemy jest dziś już tylko mitem (zresztą zawsze uczony włączony był w ów społeczny podział pracy również w obrębie nauki). Zbieranie informacji pod kątem określonych problemów, różne fazy opracowania materiału, wielokrotne dyskusje i ulepszanie kolejnych wersji tekstu — oto rozległe pole i liczne etapy złożonego procesu badawczego, w którym mogą brać zbiorowy udział asystenci i doktoranci w toku kształcenia poprzez badanie — pod kierunkiem doświadczonych pracowników. Nauka...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.