filozof-sceptyk

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) To znów w dziele De anima48 sięga w swych wywodach do traktatu (o duszy) Soranosa z Efezu, lekarza i filozofa-sceptyka, co jest znów tym dziwniejsze, że Soranos, dowodząc tam materialności duszy wyprowadza stąd konsekwentnie wniosek o jej śmiertelności. Czemu przecząc Tertulian, potwierdza jednak ze swej strony jego sąd, że dusza jest materialna49. A to dlatego,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
CPhilol - Collectanea Philologica (Łódź)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.