filozof-szaman

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) prawdziwą, która zdarzyła się na początku Czasu i służy za model zachowań ludzkich185. A skoro tak, nie dziwimy się, że pierwsze zachowane fragmentaryczne teksty filozoficzne kryją w sobie głęboką warstwę niewypowiedzianego, dającego się wysłowić tylko w micie i przez mit o jawnie religijnym nacechowaniu. Pośród pitagorejczyków rozpowszechnione było już nazewnictwo w rodzaju: filozof-szaman, wróżbita, mag, taumaturg, cudotwórca, pół-bóg nawet. To konsekwencja - przypuszczam - doświadczeń typowo misteryjnych, o których mówiło się powszechnie w stowarzyszeniu, by nie powiedzieć w sekcie pitagorejskiej.186 Legendy głoszą,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sochoń, Jan 2000. Bóg i język, Warszawa : UKSW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.