filozof-utopista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Niektórzy współcześni badacze utopii będą jednak bronić śmiałej wizji greckiego filozofa-utopisty, przeciwstawiając ją konserwatyzmowi Arystotelesa, który ich zdaniem w Polityce poprzestawał jedynie „na doradzaniu drobnych zmian, ulepszeń w istniejących ustrojach i instytucjach, na wybieraniu najlepszego spośród nich”11. Autorka tej wypowiedzi zdecydowanie przeciwstawia się porównywaniu wizji Platona z dwudziestowiecznymi totalitaryzmami. Stara się przekonać, że doskonale funkcjonująca...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Parniewski, Witold 2000. Szkice z dziejów myśli utopijnej (od Platona do Zinowjewa), Łódź : Katedra Literatury i Kultury Rosyjskiej UŁ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.