filozoficzno-obiektywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) człowieka. Można, co prawda, postawić Kierkegaardowi zarzut, iż zwraca on uwagę przede wszystkim na ujemne strony życia w społeczeństwie i na negatywny wpływ myślenia naukowego i filozoficzno-obiektywnego na postawę moralną ludzi. Ta jednostronność jest wszakże u Kierkegaarda programowa, wynika ze swoistości jego filozofii i może być uważana za oryginalny wkład tego myśliciela (ze względu na całość argumentacji) do historii filozofii...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.