filozoficzno-pedagogiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 242 LITERATURA POLSKA popularyzacji napisał Zdzisław Libera. Wydanie ukazało się drukiem w serii Oświecenia PIW (choć nie oznaczonej jako seria), która już waży w nowoczesnym edytorstwie. Tom I wydania obejmuje publicystykę Konarskiego, tom II pisma teoretycznoliterackie i filozoficzno-pedagogiczne, na końcu garść ciężkawej poezji pijarskiej. Zgodnie z charakterem wydania, które służy przede wszystkim młodzieży polonistycznej, pisma łacińskie Konarskiego ukazują się tutaj w przekładzie polskim, nie zaś np. w obocznym tekście oryginalnymi i tłumaczonym...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.

Sąsiedztwo a tergo