filozoficzno-pietystyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ówczesna publicystyka rosyjska chętnie traktowała tematy religijne w sosie filozoficzno-pietystycznym, ulubionym zwłaszcza przez myślicieli szkoły romantycznej. Bieliński uchylał się od polemiki w tych materiałach. Władze carskie ostro ścigały każdy atak na cerkiew prawosławną, uważaną za główną ostoję duchową samowładztwa. Gdy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Stawar, Andrzej 1961a. O Brzozowskim i inne szkice, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.

Sąsiedztwo a tergo